Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 65  pokazuj  pozycji

AZP.25.1.83.2021 Sukcesywne dostawy podzespołów komputerowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-16 2021-12-30 09:00 2022-01-14
AZP.25.1.79.2021 Dostawa czasopism polskich drukowanych i elektronicznych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2022 roku, dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-29 2021-12-08 09:00 2021-11-29
AZP.25.1.77.2021 Dostawy materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, kompozytów stomatologicznych i materiałów stomatologicznych dla Zakładów Stomatologicznych UMB z podziałem na 5 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-18 2021-11-30 09:00 2022-01-04
AZP.25.1.72.2021 Sukcesywne dostawy elementów systemu ciągłego monitorowania glikemii do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-15 2021-12-14 09:00 2022-01-17
AZP.25.1.66.2021 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją mebli ze stali nierdzewnej i mebli biurowych do Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 3 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-12 2021-10-22 09:00 2021-11-25
AZP.25.1.61.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-08 2021-11-10 09:00 2021-12-29
AZP.25.1.60.2021 Dostawa mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia medycznego do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-10-01 2021-10-15 09:00 2021-11-23
AZP.25.4.6.2021 1. Przedmiotem zamówienia jest przygotowanie i przeprowadzenie w Białymstoku, w pomieszczeniach zapewnionych przez Wykonawcę, szkolenia dla pracowników kadry dydaktycznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku pod nazwą: „Szkolenie z zakresu USG jamy brzusznej – szkolenie dla Kadry Dydaktycznej”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-09-28 2021-10-07 09:00 2021-10-22
AZP.25.1.57.2021 Dostawa, instalacja i uruchomienie infrastruktury informatycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-09-16 2021-09-28 09:00 2021-11-04
AZP.25.2.16.2021 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego nad budową Centrum Biobankowania i Banku Tkanek i Komórek Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną i wyposażeniem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-09-15 2021-10-15 09:00 2021-12-29
AZP.25.1.54.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-10 2021-10-11 09:00 --
AZP.25.1.51.2021 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-09-03 2021-10-08 09:00 2021-11-10
AZP.25.1.53.2021 Dostawa, instalacja i uruchomienie systemu zdalnej edukacji i telestracji na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze szkoleniem personelu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-08-31 2021-09-09 09:00 2021-10-26
Azp.25.1.44.2021 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-27 2021-09-24 09:00 2021-11-03
AZP.25.1.35.2021 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 3 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-20 2021-09-17 09:00 2022-01-10
AZP.25.1.45.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 5 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-13 2021-09-10 09:00 2022-01-12
AZP.25.3.14.2021 Przebudowa części poddasza nieużytkowego Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Etap II (część 2) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-09 2021-08-26 09:00 2021-08-26
AZP.25.2.14.2021 Wykonanie izolacji DNA metodą automatyczną z 2200 próbek zebranych w ramach projektu pn.: “Białystok Polish Longitudinal University Study”, oraz projektu pn.: “Polski Rejestr Diabetologiczny”, oraz rozdział uzyskanych eluatów według zadanych kryteriów. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-04 2021-09-06 09:00 2021-09-07
AZP.25.2.13.2021 Wykonanie analiz celowanej proteomiki w ilości do 2400 próbek osocza, surowicy lub moczu od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-08-03 2021-09-03 09:00 2021-09-06
AZP.25.3.13.2021 Budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-08-03 2021-10-20 09:00 --
AZP.25.1.33.2021 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego do Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-08-02 2021-08-31 09:00 2022-01-05
AZP.25.3.15.2021 Remont fragmentu czynnej instalacji SSP w budynkach E i F Domu Studenta nr 1 polegającą na dostosowaniu istniejącej instalacji SSP do współpracy z centralą SSP POLON 4900 zainstalowaną w portierni na parterze budynku F DS. nr 1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-08-02 2021-08-19 09:00 2021-09-02
AZP.25.4.4.2021 „Metodyka e-learningu – szkolenia i doradztwo”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-07-28 2021-08-06 09:00 2021-10-05
AZP.25.1.41.2021 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego oraz odczynników laboratoryjnych dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-07-27 2021-08-27 09:00 2021-10-14
AZP.25.3.12.2021 Remont dwóch łazienek (łazienka damska i łazienka męska) mieszczących się na parterze budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku oraz miejscowa naprawa schodów lastrykowych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-07-21 2021-08-05 09:00 2021-08-05

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa