Lista postępowań PZP

Pozycje 1-5 z 5  pokazuj  pozycji

AZP.25.1.15.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładu UMB do celów naukowo badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-04 2021-05-17 09:00 2021-05-17
AZP.25.2.2.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nadbudowy kondygnacji bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-30 2021-05-12 09:00 2021-06-14
AZP.25.3.6.2021 Modernizacja fragmentu czynnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-19 2021-05-07 09:00 2021-05-21
AZP.25.3.5.2021 Remont poddasza i piwnic lewego skrzydła Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-13 2021-04-30 09:00 2021-05-21
AZP.25.2.4.2021 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00074-00, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-07 2021-04-20 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa