Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 116  pokazuj  pozycji

AZP.25.2.16.2022 Usługi sukcesywne informatyczno-graficznego opracowania materiałów e-learningowych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-20 2022-06-29 09:00 2022-08-02
AZP.25.1.43.2022 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-20 2022-07-19 09:00 2022-08-12
AZP.25.1.41.2022 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-01 2022-06-10 09:10 2022-08-01
AZP.25.2.14.2022 Wykonanie do 1000 badań obrazowych MR jamy brzusznej z oceną parametryczną stłuszczenia i badaniem spektroskopii wątroby, trzustki oraz mięśni szkieletowych osobom włączonym do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-31 2022-06-13 09:00 2022-07-04
AZP.25.1.35.2022 Dostawa - wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją - zabudowy meblowej i wyposażenia meblowego do Jednostek Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-05-23 2022-06-01 09:00 2022-07-19
AZP.25.1.33.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-16 2022-06-14 09:00 2022-08-12
AZP.25.1.26.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-29 2022-05-30 09:00 2022-07-22
AZP.25.3.8.2022 Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku, tj. schody S3 i taras T3 przy żelaznej balustradzie (zejście z ogrodu górnego do dolnego) – kontynuacja prac Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-04-22 2022-05-10 09:00 2022-06-21
AZP.25.1.23.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części: Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-11 2022-05-18 09:00 2022-08-05
AZP.25.1.22.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-04-08 2022-05-09 09:00 2022-07-22
AZP.25.2.3.2022 Świadczenie usług utrzymania czystości w budynkach Uczelni, terenu przy WNOZ i CSM wraz z obsługą szatni i ochroną obiektów należących do Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 14 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-04-06 2022-05-11 09:00 2022-08-02
AZP.25.1.19.2022 dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-30 2022-05-06 09:00 2022-06-14
AZP.25.3.7.2022 Roboty budowlano-instalacyjne w budynku C-1 Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy A. Mickiewicza 2C, obejmujące: 1 - remont pomieszczeń Zakładu Farmakologii 2 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zakładzie Farmacji Stosowanej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-28 2022-04-14 09:00 2022-05-26
AZP.25.1.16.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 8 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-28 2022-04-26 09:00 2022-06-28
AZP.25.1.14.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-03-25 2022-04-25 09:00 2022-06-03
AZP.25.3.6.2022 Remont 2 łazienek w budynku Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-16 2022-04-01 09:00 2022-05-20
AZP.25.3.4.2022 Przebudowa części poddasza nieużytkowego Domu Studenta nr 1 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz ze zmianą sposobu użytkowania – Etap II (część 2) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-03-14 2022-03-31 09:00 2022-05-26
AZP.25.1.10.2022 Dostawa modeli zębów fantomowych i drobnego sprzętu stomatologicznego z podziałem na 4 części dla Zakładów Stomatologicznych UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-18 2022-03-03 09:00 2022-06-21
AZP.25.3.3.2022 Wymiana okien w Domu Studenta nr 2 Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Jerzego Waszyngtona 23 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-17 2022-03-04 09:00 2022-04-05
AZP.25.1.5.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej, z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-16 2022-03-16 09:00 2022-04-29
AZP.25.3.1.2022. Roboty budowlano-instalacyjne w budynku C-1 Collegium Universum Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ulicy A. Mickiewicza 2C, obejmujące: 1 - remont pomieszczeń Zakładu Farmakologii; 2 - wykonanie instalacji wentylacji mechanicznej i klimatyzacji w Zakładzie Farmacji Stosowanej. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-02-10 2022-03-09 09:00 2022-06-21
AZP.25.1.8.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-09 2022-02-22 09:00 2022-04-08
AZP.25.1.7.2022 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego z podziałem na 15 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-02-07 2022-02-18 09:00 2022-06-29
AZP.25.1.6.2022 Sukcesywne dostawy podzespołów komputerowych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-02-02 2022-02-15 09:00 2022-03-08
AZP.25.2.1.2022 Usługa obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperymenty medyczne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-01-26 2022-02-08 09:00 2022-06-21

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa