Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 231  pokazuj  pozycji

AZP.25.1.72.2022 Dostawa urządzeń wraz z dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-10-05 2022-11-02 09:00 2022-12-06
AZP.25.4.11.2022 Przeprowadzenie dwóch edycji wizyt studyjnych w centrum protetyczno-edukacyjnym, obejmujących wykonawstwo prac z implantologii cyfrowej z wykorzystaniem systemu CAD-CAM, dla studentów UMB Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-30 2022-10-17 09:00 2022-11-08
AZP.25.4.12.2022 Przeprowadzenie cyklu szkoleń/warsztatów podnoszących kompetencje w zakresie: budowy strategii dydaktycznej Uczelni, przywództwa, dydaktyki akademickiej oraz nowoczesnych metod dydaktycznych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-28 2022-10-07 09:00 2022-11-14
AZP.25.1.74.2022 Jednorazowa dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Centrum Badań Klinicznych do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2022-09-28 2022-10-25 09:00 2022-11-29
AZP.25.1.73.2022 Dostawa materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego z podziałem na 3 części dla potrzeb Zakładów Stomatologicznych UMB: CZĘŚĆ 1 – materiały i drobny sprzęt stomatologiczny, CZĘŚĆ 2 – materiały stomatologiczne - piaski, CZĘŚĆ 3 – materiały i drobny sprzęt stomatologiczny Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-23 2022-10-06 09:00 2022-11-23
AZP.25.1.71.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-20 2022-10-19 09:00 2023-01-31
AZP.25.2.22.2022 Świadczenia usługi opieki serwisowej Rozwiązania Indywidualnego SIMPLE ERP eksploatowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku wraz z jego rozwojem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-09-16 2022-09-29 09:00 2022-12-15
AZP.25.1.67.2022 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 2 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-14 09:00 2022-12-16
AZP.25.1.70.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 14 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-16 2022-10-17 09:00 2022-11-29
AZP.25.1.69.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-14 2022-10-11 09:00 2022-11-29
AZP.25.1.68.2022 Drobna aparatura laboratoryjna z podziałem na 2 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-13 2022-09-26 09:00 2022-10-21
AZP.25.1.66.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na części 5. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-09-07 2022-10-07 09:00 2022-11-29
AZP.25.1.65.2022 Dostawa mebli laboratoryjnych, wyposażenia meblowego oraz siedzisk laboratoryjnych do Jednostek Organizacyjnych UMB z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-09-01 2022-09-15 09:00 2022-11-09
AZP.25.1.64.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzenia oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem z podziałem na 7 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-31 2022-09-29 09:00 2022-11-29
AZP.25.2.20.2022 Wykonanie, dostarczenie i montaż systemu oznakowania oznaczeniami dwujęzycznymi polsko – angielskimi budynków i terenu UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-31 2022-09-20 09:00 2022-10-21
AZP.25.1.59.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 11 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-30 2022-09-27 09:00 2022-11-29
AZP.25.1.61.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem mebli oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na 2 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-24 2022-09-21 09:00 2023-01-30
AZP.25.1.63.2022 Dostawa urządzenia wraz z dostarczeniem, rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-23 2022-10-05 09:00 2022-10-21
AZP.25.1.58.2022 Sukcesywne dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-17 2022-09-14 09:00 2022-11-15
AZP.25.1.60.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 9 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-08-12 2022-09-15 09:00 2022-10-28
AZP.25.4.9.2022 Konwersatorium z języka angielskiego z elementami języka specjalistycznego - Zarządzanie projektami dla kadry administracyjnej UMB Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-08-11 2022-08-26 09:00 2022-10-07
AZP.25.1.54.2022 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją foteli biurowych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-08-10 2022-08-24 09:00 2022-10-21
AZP.25.2.18.2022 Wykonanie do 30 symultanicznych badań PET/MR całego ciała z użyciem 18F-choliny dla osób z rozpoznaną biochemicznie PNP Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-08-10 2022-09-12 09:00 2022-10-10
AZP.25.1.34.2022 Dostawa energii elektrycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-26 2022-09-02 09:00 2022-09-23
AZP.25.1.55.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożenia ( cz 1-3 ) oraz dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej ( cz 4 ) z podziałem na 4 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-26 2022-08-25 09:00 2022-12-06

Klucz tooltipa:

# PL:

# EN:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa