Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 28  pokazuj  pozycji

AZP.25.2.7.2021 Opracowanie dokumentacji projektowej na wykonanie nadbudowy kondygnacji bloku E Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego im. L. Zamenhofa w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na budowę i sprawowaniem nadzoru autorskiego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-02 2021-06-11 09:00 --
AZP.25.2.6. 2021 Obowiązkowe ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej podmiotu prowadzącego eksperymenty medyczne Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-05-25 2021-06-02 12:00 --
AZP.25.3.7.2021 Roboty budowlane, prace konserwatorskie i restauratorskie westybulu i klatki schodowej w korpusie głównym Pałacu Branickich w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-20 2021-06-11 09:00 --
AZP.25.3.9.2021 Remont poddasza i piwnic lewego skrzydła Pałacu Branickich Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-19 2021-06-09 09:00 --
AZP.25.3.8.2021 Modernizacja fragmentu czynnej instalacji Systemu Sygnalizacji Pożaru w obiektach Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-05-19 2021-06-10 09:00 --
AZP.25.1.13.2021 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych i drobnego sprzętu dla Zakładu Stomatologii Zintegrowanej UMB z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-14 2021-05-24 09:00 --
AZP.25.1.16.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-12 2021-06-09 09:00 --
AZP.25.1.7.2021 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do Jednostek Administracyjnych i Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-05-05 2021-05-21 09:00 --
AZP.25.1.14.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-05 2021-06-02 09:00 --
AZP.25.2.3.2021 Usługa pełnienia nadzoru inwestorskiego przy realizacji inwestycji: Przebudowa i zmiana sposobu użytkowania budynku na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia UMB przy ul. Mickiewicza 2 B w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-05 2021-06-02 09:00 --
AZP.25.1.2.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 3 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-30 2021-05-28 09:00 --
AZP.25.1.12.2021 Sukcesywne dostawy fabrycznie nowych materiałów eksploatacyjnych do drukarek i kserokopiarek, będących w posiadaniu Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z podziałem na 2 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-04-28 2021-05-13 09:00 --
AZP.25.1.8.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-28 2021-05-27 09:00 --
AZP.25.1.11.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-28 2021-05-28 09:00 --
AZP.25.1.10.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-28 2021-05-26 09:00 --
AZP.25.1.9.2021 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej (dot. części 1, 2), dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej (dot. części 3, 4, 5) Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-28 2021-05-26 09:00 --
AZP.25.1.1.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-27 2021-05-26 09:00 --
AZP.25.1.3.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem z podziałem na 4 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-23 2021-05-21 09:00 --
AZP. 25.3.2.2021 Przebudowa oraz zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń części budynku Centrum Dydaktyki Stomatologicznej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-04-20 2021-05-06 09:00 --
AZP.25.1.5.2021 Dostawa, instalacja, wdrożenie oprogramowania wirtualnej symulacji medycznej w ramach projektu Wdrożenie programu rozwoju Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wykorzystaniem Centrum Symulacji Medycznej Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-16 2021-06-08 09:00 --
AZP.25.1.4.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-16 2021-05-14 09:00 --
AZP.25.2.1.2021 Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku wg sześcioletniego programu obowiązującego w UE z obszaru państw: Norwegii, Szwecji, Finlandii, Danii oraz Islandii. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-04-16 2021-05-27 09:00 --
AZP.25.3.4.2021 Przebudowa i zmiana użytkowania istniejącego budynku Szkoły Policealnej na potrzeby Ośrodka Przeciwdziałania Zdrowotnym i Społecznym Skutkom Procesu Starzenia UMB przy ul. Mickiewicza 2B w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-04-16 2021-06-08 09:00 --
AZP.25.4.2.2021 Przeprowadzenie, w siedzibie Wykonawcy, warsztatów USG z zakresu jamy brzusznej dla studentów V roku Kierunku Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-04-15 2021-04-28 09:00 --
AZP.25.1.6.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych i dydaktycznych z podziałem na 4 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-04-14 2021-05-12 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa