Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 87  pokazuj  pozycji

AZP.25.3.11.2022 Nadbudowa i przebudowa bloku E oraz przebudowa bloku A1 Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-19 2022-08-17 09:00 --
AZP.25.1.47.2022 Dostawa krzeseł biurowych i siedzisk laboratoryjnych do Jednostek Organizacyjnych UMB w budynku Collegium Floridum Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-15 2022-08-16 09:00 --
AZP.25.1.27.2022 Sukcesywne dostawy materiałów stomatologicznych, drobnego sprzętu stomatologicznego, materiałów kompozytowych, zębów dla Zakładów Stomatologicznych UMB z podziałem na 7 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-15 2022-08-05 09:00 --
AZP.25.1.53.2022 Dostawa dwóch telestracji na potrzeby jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z instalacja i uruchomienie systemu zdalnej edukacji oraz szkoleniem personelu Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-07-14 2022-08-12 09:00 --
AZP.25.1.50.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-13 2022-08-11 09:00 --
AZP.25.1.49.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 13 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-13 2022-08-10 09:00 --
AZP.25.3.10.2022 „Roboty budowlane związane z remontem LABORATORIUM BIOBANKU W BUDYNKU COLLEGIUM PATHOLOGICUM UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W BIAŁYMSTOKU” . Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-07-07 2022-07-22 09:00 --
AZP.25.1.48.2022 dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem urządzeń i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Część nr 1 Zestaw do odczytów chemiluminescencyjnych Część nr 2 Cieplarka laboratoryjna Część nr 3 Cytometr przepływowy Część nr 4 Automatyczny dysocjator tkankowy z rotatorem Część nr 5 Analityczna waga laboratoryjna Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-07-06 2022-08-12 09:00 --
AZP.25.2.8.2022 Usługa w zakresie efektywnego pozyskania studentów na 6-letni program nauczania na kierunku lekarskim, prowadzony w języku angielskim na Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku według sześcioletniego programu obowiązującego w Unii Europejskiej, na trzy kolejne lata akademickie, z obszarów: Indii, Sri Lanki, państw Bliskiego Wschodu, Bangladeszu, Nigerii, Tajlandii, Malezji, Pakistanu i innych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-07-01 2022-07-29 09:00 --
AZP.25.4.6.2022 Wykonywanie usługi w zakresie badań sądowo – lekarskich, wydawania opinii sądowo – lekarskich w sprawach karnych, cywilnych, ubezpieczeniowych, wykonywanie sądowo – lekarskich sekcji zwłok na potrzeby Zakładu Medycyny Sądowej UMB z podziałem na 4 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-29 2022-07-07 09:00 --
AZP.25.1.45.2022 Odczynniki laboratoryjne, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 2 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-29 2022-07-12 09:00 --
AZP.25.2.19.2022 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2021/ABM/03/00006, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-29 2022-07-12 09:00 --
AZP.25.1.44.2022 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-24 2022-07-22 09:00 --
AZP.25.2.17.2022 Wykonanie 183 badań PET/MR i 183 badań PET/CT z użyciem radioznacznika 68Ga-PSMA pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Wieloośrodkowa ocena przydatności klinicznej innowacyjnego badania PET/MR z wykorzystaniem radioznacznika 68Ga-PSMA-11 w planowaniu terapii personalizowanej u chorych na raka gruczołu krokowego”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-06-20 2022-07-18 09:00 --
AZP.25.3.9.2022 Termomodernizacja budynku hali sportowej Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku przy ul. Michała Wołodyjowskiego 1 Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2022-06-14 2022-06-30 09:00 --
AZP.25.2.15.2022 Utrzymanie i rozwój systemu informatycznego na potrzeby zbierania, przetwarzania i analizy danych z Polskiego Rejestru Diabetologicznego, realizowanego w ramach projektu pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2022-06-10 2022-06-21 09:00 --
AZP.25.1.40.2022 Jednorazowe dostawy drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 15 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-10 2022-07-08 09:00 --
AZP.25.1.42.2022 Sukcesywne dostawy paszy hodowlanej i bytowej dla zwierząt laboratoryjnych o podwyższonym standardzie higienicznym hodowanych za barierą sanitarną (SPF). Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2022-06-09 2022-06-22 09:00 --
AZP.25.1.36.2022 Drobny sprzęt laboratoryjny z podziałem na 4 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-07 2022-07-06 09:00 --
AZP.25.1.39.2022 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 10 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-07 2022-07-04 09:00 --
AZP.25.1.38.2022 Dostawa urządzeń z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-03 2022-07-12 09:00 --
AZP.25.1.37.2022 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 20 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-06-03 2022-07-04 09:00 --
AZP.25.2.12.2022 Wykonanie izolacji DNA z krwi pełnej 3000 próbek wraz z wykonaniem genotypowania wielkoskalowego metodą mikromacierzy z wykorzystaniem panelu Illumina GSAv3 MD oraz odesłanie pozostałych izolatów do siedziby Zamawiającego Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-30 2022-06-13 09:00 --
AZP.25.2.7.2022 Wykonanie analiz niecelowanej metabolomiki z 3000 próbek osocza lub surowicy od pacjentów włączonych do badań w projekcie pn.: „Centrum Sztucznej Inteligencji w Medycynie przy Uniwersytecie Medycznym w Białymstoku”, realizowanym przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2022-05-27 2022-06-08 09:00 --
AZP.25.1.32.2022 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem mebli laboratoryjnych oraz dostarczeniem instrukcji stanowiskowej wraz z jej wdrożeniem do Zakładu Medycyny Populacyjnej i Prewencji Chorób Cywilizacyjnych oraz Zakładu Medycyny Regeneracyjnej i Immunoregulacji Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2022-05-25 2022-06-27 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa