Lista postępowań PZP

Pozycje 1-25 z 62  pokazuj  pozycji

AZP.25.3.17.2021 Budowa budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku wraz z zagospodarowaniem terenu, infrastrukturą techniczną, wyposażeniem i uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Roboty budowlane 2021-12-31 2022-01-18 09:00 --
AZP.25.1.84.2021 Sukcesywne dostawy materiałów i środków dezynfekcyjnych Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-23 2022-01-10 09:00 --
AZP.25.4.10.2021 Przeprowadzenie szkolenia: „Echokardiografia przezklatkowa” Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-20 2022-01-14 09:00 --
AZP.25.1.85.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 10 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-17 2022-01-18 09:00 --
AZP.25.1.80.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-07 2022-01-04 09:00 --
AZP.25.1.76.2021 Sukcesywne dostawy odczynników laboratoryjnych dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-12-07 2022-01-05 09:00 --
AZP.25.1.81.2021 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją wyposażenia meblowego do: budynku F Uniwersyteckiego Dziecięcego Szpitala Klinicznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-12-06 2021-12-17 09:00 --
AZP.25.4.9.2021 Świadczenie usług pocztowych, w formie skredytowanej, na potrzeby Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku w zakresie przyjmowania, przemieszczania i doręczania przesyłek pocztowych, w tym doręczeń wynikających z przepisów Kodeksu postępowania administracyjnego oraz ich ewentualnych zwrotów, w obrocie krajowym i zagranicznym Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-12-01 2021-12-13 09:00 --
AZP.25.1.78.2021 Dostawa nowych polskich książek drukowanych do Biblioteki UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-30 2021-12-09 09:00 --
AZP.25.1.79.2021. Dostawa czasopism polskich drukowanych i elektronicznych i czasopism zagranicznych drukowanych i elektronicznych do Biblioteki Głównej i Kancelarii Ogólnej UMB w 2022 roku, dostawa bazy ClinicalKey oraz bazy UpToDate (wersja Anywhere) dla 83 klinicystów, z podziałem na 10 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-29 2021-12-08 09:00 --
AZP.25.1.75.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 6 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-24 2021-12-06 09:00 --
AZP.25.1.74.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 7 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-22 2021-12-21 09:00 --
AZP.25.1.69.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 4 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-19 2021-12-20 09:00 --
AZP.25.2.19.2021 Pełnienie nadzoru inwestorskiego nad budową budynku Białostockiego Centrum Obrazowania Molekularnego przy ul. Jacka Kuronia w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-11-19 2021-12-17 09:00 --
AZP.25.3.16.2021 Budowa boiska wielofunkcyjnego z częścią rekreacyjną Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-11-18 2021-12-15 09:00 --
AZP.25.1.73.2021 Dostawa mebli biurowych i medycznych oraz wyposażenia medycznego do Ośrodka Wsparcia Badań Klinicznych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-10 2021-11-18 09:00 --
AZP.25.1.70.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 4 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-10 2021-12-10 09:00 --
AZP.25.1.71.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 3 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-10 2021-11-22 09:00 --
AZP.25.1.65.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-09 2021-12-17 09:00 --
AZP.25.1.68.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego, z podziałem na 20 części dla Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-11-08 2021-12-07 09:00 --
AZP.25.1.59.2021 Sukcesywne dostawy komputerów, monitorów komputerowych, drukarek, urządzeń peryferyjnych, akcesoriów komputerowych, oprogramowania na potrzeby jednostek organizacyjnych UMB. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-11-05 2021-11-16 09:00 --
AZP.25.1.55.2021 Dostawa wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-22 2021-11-05 09:00 --
AZP.25.1.64.2021 Dostawa odczynników laboratoryjnych i drobnego sprzętu laboratoryjnego, dla poszczególnych Klinik i Zakładów UMB do celów naukowo-badawczych, z podziałem na 6 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-15 2021-10-28 09:00 --
AZP.25.1.67.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-10-15 2021-11-17 09:00 --
AZP.25.4.8.2021 Przeprowadzenie szkolenia: „Prowadzenie zajęć z wykorzystaniem metody nauczania: Problem Based Learning – szkolenie dla Kadry Dydaktycznej”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Usługi społeczne krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-10-12 2021-10-20 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa