Lista postępowań PZP

Pozycje 1-9 z 9  pokazuj  pozycji

AZP.25.1.17.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-17 2021-06-17 09:00 --
AZP.25.2.5.2021 Usługa nadzoru nad realizacją badania klinicznego (CRO) prowadzonego w ramach projektu 2020/ABM/01/00100, realizowanego przez Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Usługi 2021-05-19 2021-06-17 09:00 --
AZP.25.1.18.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-26 2021-06-23 09:00 --
AZP.25.1.19.2021 Dostawa drobnego sprzętu laboratoryjnego dla Zakładów UMB do celów naukowo - badawczych, z podziałem na 3 części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-26 2021-06-23 09:00 --
AZP.25.1.20.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 5 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-05-28 2021-06-28 09:00 --
AZP.25.1.21.2021 Dostawa urządzeń wraz z rozładunkiem, wniesieniem, montażem, zainstalowaniem, uruchomieniem i dostarczeniem instrukcji stanowiskowej oraz jej wdrożeniem, z podziałem na 3 części Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie unijne Przetarg nieograniczony Dostawy 2021-06-07 2021-07-05 09:00 --
AZP.25.2.8.2021 „Opracowanie dokumentacji projektowej przebudowy i remontu części pomieszczeń w poziomie III piętra budynku C- 1 Collegium Universum na potrzeby Zakładu Farmakologii Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku z wyposażeniem, uzyskaniem pozwolenia na roboty budowlane i sprawowanie nadzoru autorskiego”. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Usługi 2021-06-08 2021-06-18 09:00 --
AZP.25.1.23.2021 Dostawa wraz z transportem, rozładunkiem, wniesieniem, zamontowaniem, dostarczeniem instrukcji stanowiskowej i jej wdrożeniem, serwisowaniem i gwarancją mebli biurowych do Jednostek Administracyjnych i Organizacyjnych Uniwersytetu Medycznego w Białymstoku, z podziałem na trzy części. Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Dostawy 2021-06-09 2021-06-21 09:00 --
AZP.25.3.10.2021 Prace budowlane polegające na bieżącej konserwacji zewnętrznych elementów architektonicznych Pałacu Branickich w Białymstoku lewej galerii ogrodowej tj. schody S4, taras T4, bazy kolumn K10 – K18, attyki A12 – A13 – kontynuacja prac Uniwersytet Medyczny w Białymstoku Postępowanie krajowe Tryb podstawowy Roboty budowlane 2021-06-11 2021-06-29 09:00 --

Klucz tooltipa:

# PL:

Wyszukiwarka

Wyszukiwarka kodów

  Numer Nazwa